Rozliczenia korepetytora

Zarabiaj na swoich zasadach

Z Załap.pl możesz zapewnić sobie swodobę nauczania i zarabiać dodatkowe pieniądze na swoich zasadach. Tutaj to Ty decydujesz, jak często chcesz prowadzić korepetycje. To z kolei decyduje o tym, ile zarabiasz. Aby rozpocząć udzielanie korepetycji i zarabiać, niezbędne jest wykonanie poniższych kroków. Przygotowaliśmy dla Ciebie przejrzystą check listę.

Konfiguracja płatności krok po kroku

Skonfiguruj swoje płatności, aby szybko i bezpiecznie otrzymywać wynagrodzenie na konto w banku za udzielane korepetycje. Uzupełnij profil na platformie Załap.pl w zakładce „Rozliczenie”, a następnie połącz konto z naszym zaufanym partnerem Przelewy24.

1. Zaloguj się w serwisie Załap.pl. Następnie przejdź do zakładki „Rozliczenie”, która znajduje się w panelu nauczyciela po lewej stronie.

2. Uzupełnij swoje dane, takie jak: pesel, numer konta bankowego i adres.

3. Kliknij przycisk „Zapisz” i przejdź do dalszej konfiguracji konta u naszego partnera Przelewy24. Informacje jak to zrobić opisaliśmy w krokach poniżej, pamiętaj, że przygotowaliśmy Tobie także wideo-poradnik.

1. Przez platformę Załap.pl wejdź na stronę Przelewy24.pl. Przelewy24.pl są zaufanym partnerem naszego serwisu.

2. Wypełnij formularz na stronie Przelewy24.pl i podaj dane bankowe
(numer konta, pesel, imię i nazwisko), będące podstawą do rozliczeń
z tytułu udzielonych świadczeń edukacyjnych.

4. Niezbędnym krokiem będzie też potwierdzenie Twojej autentyczności skanem 2 dokumentów tożsamości (np. dowód osobisty i prawo jazdy), które należy załączyć w formularzu na stronie naszego partnera Przelewy24.pl.
Aby przyspieszyć cały proces, najlepiej przygotuj skany dokumentów wcześniej.

Dzięki takiej konfiguracji, będziesz otrzymywać wynagrodzenie za przeprowadzone lekcje bezpośrednio na swoje konto.

W sytuacji, gdy korepetycje udzielane są doraźnie, z pewnością nie noszą znamion działalności gospodarczej. Mimo to uzyskane przychody z korepetycji należy opodatkować. Wówczas przychody uzyskiwane są w oparciu o umowę o świadczenie usług, a do tego typu usług stosuje się przepisy o zleceniu.

Jeśli jednak zleceniodawcą jest osoba fizyczna, na rzecz której udzielane są korepetycje, to dla korepetytora źródłem przychodów nie będzie działalność wykonywana osobiście, ale inne źródła przychodów wskazane w art. 10 ust. 1 pkt 9 ustawy o PIT.

Jak stanowi art. 13 ust. 1 pkt 8 ustawy o PIT:
przychodami z działalności wykonywanej osobiście są przychody z tytułu wykonywania usług, na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło, uzyskiwane wyłącznie od:
osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, osoby prawnej i jej jednostki organizacyjnej oraz jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej,
właściciela (posiadacza) nieruchomości, w której lokale są wynajmowane, lub działającego w jego imieniu zarządcy albo administratora – jeżeli podatnik wykonuje te usługi wyłącznie dla potrzeb związanych z tą nieruchomością – z wyjątkiem przychodów uzyskanych na podstawie umów zawieranych w ramach prowadzonej przez podatnika pozarolniczej działalności gospodarczej oraz przychodów uzyskanych na podstawie umów o zarządzanie przedsiębiorstwem, kontraktów menedżerskich lub umów o podobnym charakterze.

Jak wynika z powyższego przepisu przychody z korepetycji świadczonych na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej nie są zaliczane do przychodów z działalności wykonywanej osobiście. Dlatego też uznaje się je za przychody osiągane z innych źródeł. Co za tym idzie, przychody te podlegają innym zasadom opodatkowania.

Przychody z korepetycji mogą zostać opodatkowane na dwa sposoby:

  • ująć całość przychodów z korepetycji w zeznaniu rocznym i wówczas zapłacić podatek za cały rok,
  • odprowadzać co miesiąc w terminie do 20. dnia danego miesiąca zaliczki na podatek dochodowy.
    Jednak warunkiem takiego sposobu rozliczania jest stosowanie tej metody przez cały rok, a po zakończeniu danego roku całe rozliczenie należy ująć w zeznaniu rocznym.

Należy również podkreślić, że w takiej sytuacji na zleceniodawcy, czyli osobie, która korzysta z usług korepetytora, nie ciążą żadne obowiązki związane z rozliczaniem podatku dochodowego z tego tytułu.

Bez względu na to, którą metodę rozliczeń podatku dochodowego korepetytor wybierze, może on pomniejszyć przychód o koszty uzyskania przychodu w zryczałtowanej wysokości przychodu. Przy czym jeśli podatnik posiada dowody faktycznie poniesionych kosztów związanych ze świadczeniem usług, to może pomniejszyć przychód o faktycznie poniesione koszty.

Prosta kalkulacja

To ty decydujesz o czasie pracy oraz o porach, w jakich odbywają się Twoje dodatkowe lekcje. Ile można zarobić na korepetycjach? Tyle, ile chcesz.

Oszacuj swoje zyski z pomocą naszego kalkulatora. Wskaż liczbę godzin, którą chcesz przeznaczyć na korepetycje i zobacz, jak wysokie honorarium uzyskasz. Chcesz znać więcej szczegółów? Wejdź na regulamin.

klik klik

Tyle pracujesz

60 h
80 h
100 h
120 h
40 PLN
za godzinę lekcyjną

Tyle zarabiasz

2400 PLN

netto

Szukasz korepetytora?

Zostaw to nam!

Jak to działa?